Yusufça Belediyesi Resmi Web Sitesi

Untitled
 

 

Kasabamızın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak eldeki bilgilere dayanılarak 630 yıllık geçmişi olduğu sanılmaktadır. Selçukluların Anadolu'yu istilası sırasında Horasan'dan göç edip gelen Müslüman Türk Aşiretlerinin bu yöreye yerleştiği ileri sürülmektedir. Aşiret Beyi Genç Ali, bugünkü yerleşim yerine 3 km. Güneydoğuda bulunan Gençali Köyü yöresine yerleşmiş ve burada Gençali Köyü kurulmuştur. Bu yerleşim yerinde kalıntılar kaybolmakla birlikte, kasabamız yaşlılarının atalarından duydukları ve az sayıdaki Müslüman mezarlarının bulunuşu görüşümüzü güçlendirmektedir. Ayakta kalan tarihi kalıntılar yoktur. Ancak PİSİTYA KRALLIĞI'NIN CİBRYA şehrinin mahalle kalıntıları bugün ÖRENLİK mevkiinde mevcuttur.

   Kasabamızın bu günkü ilk kuruluşu 1777 yıllarına dayanmaktadır. Bu tarihten 800 ila 1000 yıl önce Gençali Köyü kurulmuştur. Rumlar Gençali Köyü'ne, Örenlik Mevkiinden giden suyu kesmektedirler. Göçebe aşiret boyları, İdris Pınarı, Nasuh Pınarı ve Süleyman Köyü yörelerine yerleşen Türk Obaları içerisinden Yusuf adında bir genç yetişir. Bugünkü Yusufça'ya yerleşir. Yusuf ve adamları Rumları buradan kovarlar. Yusuf, Gençali Köyüne giden su, kendi topraklarından geçtiği için bu suyu keser. Gençali Köyüne su akıtmaz. Geride kalan Yusuf Köylüleri ve yakınları "Yusuf kayboldu,Yusufçuk yok" diye ağıtlar yakarlar Gençali köylüleri ne kadar uğraşırlarsa Yusuf'un bulunduğu yer suya yakın olduğu için suyu akıtamazlar. Bu nedenle Gençali köylüleri Zamanımızdan 300 yıl kadar önce "Yusuf'a gidiyoruz" diyerek göç etmeye başlarlar. Bu nedenle köyün adı ilk önceleri Yusufçuk olarak söylenmiş daha sonra Yusufça olmuştur. Köy 1972 yılında Haziran ayında yapılan inceleme ve araştırma sonunda belediye olmuştur.

  Bu Sitede Yer Alan Tüm Resim ve Videolar İzin Alınmaksızın Hiç Bir Sitede Yayınlanamaz . Tüm Hakları Saklıdır.Yusufça Belediyesi 2012